» Tư vấn » Thuế

Thủ tục uỷ quyền ký duyệt hoá đơn khi bán hàng có xuất hoá đơn giá trị gia tăng?

Thứ bảy , 22/11/2008 , 15:59 (GMT+7)

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì: “Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Trường hợp mẫu hoá đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao nhận hoá đơn cho khách hàng.


Việc uỷ quyền người ký duyệt hoá đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hoá đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hoá đơn”.


Căn cứ theo quy định nêu trên thì việc Công ty uỷ quyền cho nhân viên đại diện của mình xuất hoá đơn tại miền Bắc khi bán hàng tại miền Bắc sẽ không vi phạm các quy tắc về sử dụng hoá đơn. Người được ký duyệt hoá đởntên danh nghĩa uỷ quyền thì không được uỷ quyền tiếp cho người khác. Tuy nhiên, để thực hiện đúng việc phát hành và sử dụng hoá đơn, Công ty cần lưu ý một số điểm sau:


a. Về phần quản lý hoá đơn: Do Công ty mang hoá đơn từ thành phố Hồ Chí Minh (nơi đóng trụ sở chính) đi Hải Phòng sử dụng để bán hàng hóa, dịch vụ nên Công ty phải đăng ký với Cục thuế Hải Phòng về số lượng hoá đơn, ký hiệu và số hoá đơn sử dụng tại Hải Phòng, thực hiện lập hoá đơn theo từng lần xuất hoá đơn theo thực tế (không xuất hoá đơn tổng hợp theo tháng). Công ty cần lưu ý, hoá đơn phải được lập và xuất cho khách hàng theo đúng thứ tự (từ quyển số nhỏ đến quyển số lớn) và không được đóng dấu khống.


b. Về phần kê khai nộp thuế: Công ty phải tạm nộp thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu chưa có thuế GTGT (tạm nộp 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%, 3% đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT 10%) tại Cục thuế Hải Phòng, đồng thời định kỳ thực hiện kê khai quyết toán thuế GTGT, báo cáo việc sử dụng, thanh quyết toán hoá đơn với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh theo quy định Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính.Tongcucthue

Tags : uỷ quyền ký duyệt hoá đơn khi bán hàng
Tin mới nhất
Các tin cũ hơn
Tin Xem Nhiều
Liên hệ nhanh
Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Phone :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận :   
  
Copyright © VN-SEO · All Rights Reserved.