» Download

Mẫu giấy tờ nhân sự

Thứ năm , 30/10/2008 , 13:26 (GMT+7)


 1. 1.  Mẫu giấy mời họp

 2. 2.  Mẫu Bản sao giấy khai sinh

 3. 3.  Mẫu giấy chứng nhận kết hôn

 4. 4.  Mẫu giấy khai đăng ký kết hôn

 5. 5.  Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ quy ..

 6. 6.  Mẫu đơn xin phép xây dựng

 7. 7.  Mẫu phiếu gửi

 8. 8.  Mẫu lý lịch tự thuật

 9. 9.  Mẫu giấy phép xây dựng

 10. 10.  Mẫu giấy khai sinh

 11. 11.  Mẫu giấy chứng tử (bản sao)

 12. 12.  Mẫu bản sao giấy chứng tử

 13. 13.  Mẫu giấy chứng tử

 14. 14.  Mẫu giấy chứng nhận sức khỏe

 15. 15.  Mẫu đơn xin việc làm hoặc học..

 16. 16.  Mẫu đơn xin phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà..

 17. 17.  Mẫu đơn xin thuê nhà

 18. 18.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà

 19. 19.  Mẫu đơn xin đăng ký điều chỉnh CC nghề xây dựng..

 20. 20.  Mẫu đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng..

 21. 21.  Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch

 22. 22.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở

 23. 23.  Mẫu giấy ủy quyền nhà

 24. 24.  Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

 25. 25.  Mẫu tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

 26. 26.  Sơ yếu lý lịch thường dùng

 27. 27.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động

 28. 28.  Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoai

 29. 29.  Mẫu quyết định về việc chấp nhận cho cán bộ nhânviên thuyên chuyển công tác

 30. 30.  Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài

 31. 31.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động ( của người lao động)

 32. 32.  Mẫu hợp đồng đại lý

 33. 33.  Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

 34. 34.  Hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa

 35. 35.  Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

 36. 36.  Biểu mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)

 37. 37.  Biểu mẫu tờ khai cấp lại thẻ thường trú

 38. 38.  Biểu mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

 39. 39.  Biểu mẫu đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

 40. 40.  Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

 41. 41.  Đơn xin thường trú (dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

 42. 42.  Biểu mẫu đơn xin thị thực Việt Nam

 43. 43.  Biểu mẫu bản tự khai lý lịch...

 44. 44.  Biểu mẫu đơn xin hồi hương.

 45. 45.  Biểu mẫu thẻ tạm trú

 46. 46.  Biểu mẫu thẻ thường trú.

 47. 47.  Biểu mẫu đơn xin miễn thị thực

 48. 48.  Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy thông hành nhập xuất cảnh

 49. 49.  Biểu mẫu tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông (1)

 50. 50.  Biểu mẫu tờ khai đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp đổi hộ chiếu phổ thông
  1. 51.  Biểu mẫu tờ khai đề nghị xác nhận nhân sự cho thân nhân là công dân VN hiện ở nước ngoài

  2. 52.  Biểu mẫu tờ khai đề nghị được nhận Giấy thông hành hồi hương

  3. 53.  Biểu mẫu Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

  4. 54.  BM Bản tóm tắt lý lịch

  5. 55.  BM Bản đối chiếu số liệu ...

  6. 56.  BM Biên bản về việc bàn giao ...

  7. 57.  BM Biên bản bàn giao công việc

  8. 58.  BM danh sách lao động và ...

  9. 59.  BM danh sách lao động, quỹ tiền ..

  10. 60.  BM danh sách lao động ...

  11. 61.  BM Đơn xin cấp giấy phép lao động

  12. 62.  BM giấy mời họp

  13. 63.  BM lý lịch tự thuật

  14. 64.  BM đề nghị cấp thẻ tạm trú ...

  15. 65.  BM kế hoạch tiền lương ...

  16. 66.  BM phiếu gửi

  17. 67.  BM bản khai lý lịch nghề nghiệp

  18. 68.  BM Biên bản về việc bàn giao ...

  19. 69.  BM Báo cáo nhu cầu tuyển lao động..

  20. 70.  BM Báo cáo tình hình sử dụng lao..

  21. 71.  BM Báo cáo giảm lao động.

  22. 72.  BM Báo cáo tình hình sử dụng lao..

  23. 73.  BM Báo cáo thực hiện tiền lương

  24. 74.  BM Biểu khai năng lực

  25. 75.  BM chứng nhận kết hôn (bản sao)..

  26. 76.  BM đơn xin việc làm ( học tập)

  27. 77.  BM Báo cáo danh sách trích ngang ...

  28. 78.  BM phiếu tự kiểm tra thực hiện..

  29. 79.  BM sơ yếu lý lịch tự thuật

  30. 80.  BM Thông báo danh sách lao động ....

  31. 81.  BM tình hình tiền lương thu nhập..

  32. 82.  BM phiếu đăng ký BHXH

  33. 83.  BM Quyết định của Tổng giám đ..

  34. 84.  BM Quyết định của Giám đốc v..

  35. 85.  BM Quyết định của Tổng giám đốc

  36. 86.  BM Quyết điịnh bổ nhiệm cán b..

  37. 87.  BM Quyết định cho thôi việc ...

  38. 88.  BM Quyết định xử lý kỷ luật ..

  39. 89.  BM Quyết định về việc điều ..

  40. 90.  BM Quyết định khen thưởng ...

  41. 91.  BM Quyết định thuyên chuyển công tác

  42. 92.  BM bản cam kết

  43. 93.  BM giấy báo nhận công tác

  44. 94.  BM đơn xin nhận công tác

  45. 95.  BM đồng ý cho cán bộ đi ....

  46. 96.  BM báo cáo tình hình và kết quả..

  47. 97.  BM giấy ủy quyền nhà

  48. 98.  Mẫu Quyết định kết nạp đoàn viên công đoàn
Tags : Mẫu giấy tờ nhân sự
Tin mới nhất
Các tin cũ hơn
Tin Xem Nhiều
Liên hệ nhanh
Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Phone :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận :   
  
Copyright © VN-SEO · All Rights Reserved.