» Tư vấn » Thuế

Điều chỉnh hoá đơn giảm giá và quyết toán công trình ?

Thứ bảy , 22/11/2008 , 16:07 (GMT+7)

Về lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá và hạch toán trong trường hợp công ty đã lập hoá đơn, kê khai thuế cho các khối lượng hoàn thành nhưng quyết toán công trình giá trị được duyệt thấp hơn giá trị đã lập hoá đơn được hướng dẫn như sau:


Theo hướng dẫn tại điểm 5.12, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ tài chính, thì trường hợp công ty đã lập hoá đơn cho hạng mục, khối lượng hoàn thành nhưng khi duyệt quyết toán công trình phải điều chỉnh giảm giá trị khối lượng xây dựng, thì công ty phải lập biên bản điều chỉnh với khách hàng.


Căn cứ biên bản đã lập với khách hàng công ty lập hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình (giá trị điều chỉnh giảm trên hoá đơn công ty ghi số âm (-). Trên hoá đơn điều chỉnh công ty ghi chú thêm “điều chỉnh cho hoá đơn số…ngày…tháng…”). Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình, công ty hạch toán giảm doanh thu và thuế GTGT đối ứng với tài khoản công nợ phải thu của khách hàng. Đồng thời, công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT đầu ra ở chỉ tiêu (23), (35) trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT và lập bản giải trình tờ khai thuế GTGT mẫu 01B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ tài chính vào tháng sau tháng lập hoá đơn điều chỉnh.Tongcucthue

Tags : quyết toán công trình ,Điều chỉnh hoá đơn giảm giá
Tin mới nhất
Các tin cũ hơn
Tin Xem Nhiều
Liên hệ nhanh
Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Phone :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận :   
  
Copyright © VN-SEO · All Rights Reserved.