» Tư vấn » Thuế

Cá nhân được hoàn thuế TNCN trong những trường hợp nào? Việc hoàn chậm tiền thuế thì xử lý thế nào?

Thứ bảy , 27/12/2008 , 09:28 (GMT+7)


Khoản 2 điều 8 của Luật qui định: Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; Số tiền giảm trừ gia cảnh thực tế trong năm lớn hơn số tạm khấu trừ.
c) Các trường hợp khác theo quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
Về xử lý số tiền thuế nộp thừa, Luật Quản lý thuế qui định tại khoản 2 điều 22: người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải quyết số tiền thuế nộp thừa theo các cách sau:
a/ Bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau;
b/ Trừ vào số tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo;
c/ Hoàn trả tiền thuế nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt.
Như vậy, đối với thu nhập từ kinh doanh, do cá nhân tự kê khai tính thuế, ngoài thuế TNCN họ còn có loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ, khoản phạt cho nên có thể được xử lý theo cách (a) hoặc (b); đối với khoản thu nhập thu nhập từ tiền lương, tiền công do áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nên số thuế phát sinh năm sau của cá nhân do cơ quan chi trả khấu trừ nộp ngân sách cho nên không áp dụng như qui định tại cách (a) và (b) được mà áp dụng cách (c) là hoàn tiền thuế.


Luật Quản lý thuế qui định tại khoản 4 điều 60 Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế: Quá thời hạn qui định về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế, nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi theo qui định của Chính phủ. Khoản 3 điều 30 của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 qui định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế qui định tiền lãi người nộp thuế được trả tính trên số thuế bị hoàn chậm và thời gian chậm hoàn thuế . Lãi suất được tính là lãi suất cơ bản do ngân hàng nhà nước công bố và có hiệu lực tại thời điểm cơ quan quản lý thuế ra quyết định hoàn trả tiền thuế.

VTCA
Tags :
Tin mới nhất
Các tin cũ hơn
Tin Xem Nhiều
Liên hệ nhanh
Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Phone :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận :   
  
Copyright © VN-SEO · All Rights Reserved.