» Tư vấn » Thuế

Biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng đối với thu nhập tính thuế nào? Việc quy định biểu thuế năm và biểu thuế tháng để làm gì?

Thứ ba , 10/02/2009 , 12:25 (GMT+7)
Điều 22 của Luật qui định: biểu thuế lũy tiến từng phần được áp dụng cho thu nhập tính thuế từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.
Biểu thuế luỹ tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/năm


(triệu đồng)Phần thu nhập tính thuế/tháng


(triệu đồng)Thuế suất (%)1Đến 60Đến 552Trên 60 đến 120Trên 5 đến 10103Trên 120 đến 216Trên 10 đến 18154Trên 216 đến 384Trên 18 đến 32205Trên 384 đến 624Trên 32 đến 52256Trên 624 đến 960Trên 52 đến 80307Trên 960Trên 8035Biểu thuế luỹ tiến từng phần có qui định thu nhập tính thuế năm và thu nhập tính thuế tháng: thu nhập tính tháng để cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ hoặc cá nhân kinh doanh tạm thu hàng tháng khi phát sinh thu nhập, còn thu nhập tính thuế năm dùng để quyết toán năm. Như vậy, cá nhân có tháng có thu nhập đến mức chịu thuế, cơ quan chi trả đã khấu trừ; có tháng có thu nhập dưới mức chịu thuế; cuối năm tổng hợp mức thu nhập tính thuế bằng 0 hoặc âm (khoản giảm trừ gia cảnh  lớn hơn thu nhập chịu thuế) thì không phải nộp thuế. Tiền thuế đã khấu trừ được tính là số nộp thừa và sẽ được hoàn.

VTCA

Tags : biểu thuế lũy tiến từng phần
Tin mới nhất
Các tin cũ hơn
Tin Xem Nhiều
Liên hệ nhanh
Họ tên :
Công ty :
Địa chỉ :
Phone :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận :   
  
Copyright © VN-SEO · All Rights Reserved.